pre-loader

Projekty SZAFIR

rezydentura

Projekty SZAFIR Projekty

Wojskowy Instytut Medyczny otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację trzech projektów w ramach konkursu SZAFIR. Jego celem jest uzyskanie poprawy w obszarach bezpieczeństwa i obronności państwa. Projekty realizowane są w konsorcjum z innymi podmiotami, w których Instytut jest jednym z realizatorów. Jednostką realizującą projekt ze strony Instytutu będzie Centrum Kształcenia Podyplomowego z działającym w jego strukturach Oddziałem Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej. Ratownicy medyczni: Paweł Wiktorzak, Paweł Oskwarek i Szymon Rokicki oraz lekarz Michał Pasiński będą kierować projektami, prowadzić nadzór merytoryczny oraz wspierać pozostałych konsorcjantów w realizacji postawionych celów.

W ramach konkursu przez WIM realizowane będą projekty:
1. MILGEOMED „Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne”. Projekt zakłada stworzenie systemu statków powietrznych, pozyskujących informacje o stanie osób poszkodowanych na polu walki. Kierownik projektu: mgr Paweł Wiktorzak.
2. „System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej”. W ramach projektu powstanie system sensorów umieszczanych na oporządzeniu żołnierza. Umożliwi to pozyskiwanie danych o jego stanie zdrowia i odniesionych obrażeniach. Kierownik projektu: lek. med. Michał Pasiński.
3. MEWAMED „System teleinformatyczny w diagnostyce pola walki i ewakuacji medycznej”. Podczas realizacji projektu zostanie stworzony system statków powietrznych umożliwiający pozyskiwanie danych o poszkodowanych żołnierzach, dostarczenie sprzętu medycznego na miejsce zdarzenia oraz ewakuację poszkodowanych z teatru działań. Kierownik projektu: mgr Szymon Rokicki.

Udział Wojskowego Instytutu Medycznego w powyższych projektach jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się warunki realizowania zadań w ramach operacji wojskowych. Użycie najnowszych technologii poprawia bezpieczeństwo żołnierzy oraz maksymalizuje szanse powodzenia nawet najtrudniejszych misji.