pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Druki do pobrania - fizjoterapeuci Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Rozpoczęcie specjalizacji
1. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii
2. Zarządzenie nr 84/2019 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej uzyskiwania zgody na rozpoczęcie przez farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, magistrów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zatrudnionych, bądź pełniących służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym
3. Oświadczenie kierownika specjalizacji

Przebieg specjalizacji
4. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla fizjoterapeutów z poza WIM
5. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla fizjoterapeutów z WIM w WIM
6. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla fizjoterapeutów z WIM poza WIM
7. Zaświadczenie po odbyciu stażu kierunkowego
8. Wniosek o zmianę kierownika specjalizacji
9. Oświadczenie dot. zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji

Podstawa prawna
10. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2019 poz. 952 z późn. zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. 2017 poz. 490)

Inne dokumenty
12. Program specjalizacji podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa
13. Program specjalizacji uzupełniający dla osób posiadających specjalziację I stopnia w dziedzinie rehabilitacja ruchowa