pre-loader

Staż podyplomowy

rezydentura

Staż podyplomowy Lekarze i lekarze dentyści

Jest to przygotowanie lekarza, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych.

W Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym staż podyplomowy mogą odbywać lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a także lekarze oficerowie - członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej.
Staż realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 24 lutego 2023 roku.
WIM-PIB, jako jednostka wieloprofilowa zapewnia lekarzom stażystom realizację większości programu stażu (w placówkach zewnętrznych realizowany jest jedynie staż cząstkowy z neonatologii).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu podyplomowego sprawuje płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Zastępca Dyrektora WIM-PIB ds. Naukowych.

Koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy-cywilnych:
- dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM-PIB,
- dr n. med. Katarzyna Lewczuk – Adiunkt Kliniki Okulistyki CSK MON WIM-PIB.
- dr n. med. Joanna Milart - Kierownik Poradnii Nefrologicznej dla Dzieci przy Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM-PIB
- dr hab. n. med. Aleksandra Rymarz - Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM-PIB

Koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy-wojskowych:
- płk dr n. med. Piotr Cieślik - Kierownik Kliniki Traumatologii i Ortopedii CSK MON WIM-PIB
- ppłk dr n. med. Andrzej Mazurek – Kierownik Pracowni Kontroli Jakości Radiofarmaceutyków CSK MON WIM-PIB


Obsługa administracyjna:
- mgr Edyta Wojtasik. - inspektor (lekarze-stażyści cywilni) tel. 261 817 791.
- mgr Agnieszka Machowicz - młodszy specjalista (lekarze-stażyści wojskowi) tel. 261 818 197,

Kontakt e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Więcej w tym dziale