pre-loader

Staż podyplomowy

rezydentura

Staż podyplomowy Lekarze i lekarze dentyści

Jest to przygotowanie lekarza, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych.

W Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym staż podyplomowy mogą odbywać lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a także lekarze oficerowie - członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej.
Staż realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 26 września 2012 roku.
WIM-PIB, jako jednostka wieloprofilowa zapewnia lekarzom stażystom realizację większości programu stażu (w placówkach zewnętrznych realizowane są jedynie staże cząstkowe z położnictwa i neonatologii).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu podyplomowego sprawuje płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Zastępca Dyrektora WIM-PIB ds. Naukowych.

Koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy-cywilnych:
- prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki – Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM-PIB,
- prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska – Kierownik Kliniki Onkologii CSK MON WIM-PIB.
- dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM-PIB,
- dr n. med. Katarzyna Lewczuk – Adiunkt Kliniki Okulistyki CSK MON WIM-PIB.

Koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy-wojskowych:
- płk dr n. med. Piotr Cieślik - Kierownik Kliniki Traumatologii i Ortopedii CSK MON WIM-PIB
- ppłk dr n. med. Andrzej Mazurek – Kierownik Pracowni Kontroli Jakości Radiofarmaceutyków CSK MON WIM-PIB


Obsługa administracyjna:
- Agnieszka Węgrzynek - specjalista (lekarze-stażyści cywilni) tel. 261 817 055.
- mgr Agnieszka Machowicz - inspektor (lekarze-stażyści wojskowi) tel. 261 818 197,

Kontakt e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Więcej w tym dziale