pre-loader

Defence24 Day

rezydentura

Defence24 Day Projekty

Wojskowy Instytut Medyczny był jednym ze współorganizatorów konferencji branży obronnej i sektora bezpieczeństwa Defence24 Day, która odbyła się w Warszawie w dniach 29-30.09.2021. Drugi dzień konferencji był poświęcony siłom specjalnym i medycynie pola walki. Instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej (OMPWiSM) przygotowali pokaz specjalny i warsztaty z przedłużonej opieki nad pacjentem (Prolonged Field Care).

Pokaz specjalny został przygotowany wraz z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, zespołem zabezpieczenia medycznego Oddziału Prewencji Policji w Piasecznie, funkcjonariuszami Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Młodzieżową Drużyną Ratowniczą.

Miał na celu zaprezentowanie współpracy różnego rodzaju służb podczas zdarzenia z udziałem kilku poszkodowanych. Scenariusz obejmował symulację napadu na konwój przewożący pieniądze. W wyniku strzelaniny rannych zostało kilka osób. Zespół BOA przeprowadził szturm natychmiastowy neutralizując zagrożenie, a następnie udzielono pomocy poszkodowanym. Najciężej ranny został przekazany do wezwanej na miejsce zdarzenia załogi HEMS. Reszta poszkodowanych została zabezpieczona przez zespoły medyczne biorące udział w akcji. Pokaz był na bieżąco komentowany przez instruktora OMPWiSM.

Przedstawione zostały etapy zabezpieczenia poszkodowanych i ewakuacji medycznej z miejsca zdarzenia.

Instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej WIM poprowadzili również warsztaty z przedłużającej się opieki na polu walki (Prolonged Field Care). Uczestnicy wzięli udział w symulacji medycznej pokazującej złożoność opieki nad poszkodowanym z urazem wielonarządowym w warunkach polowych. Kluczowym elementem warsztatów był debriefing, podczas którego uczestnicy wraz z instruktorem mogli przeanalizować wykonane procedury.

Konferencja i jej tegoroczne tematy były dobrą okazją do pokazania możliwości symulacji medycznej, potrzeby współpracy między jednostkami oraz miejscem wymiany doświadczeń.

Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a gościem honorowym był ostatni żyjący CICHOCIEMNY Pan Aleksander Tarnawski.

Zdjęcie: Mateusz Multarzyński/Defence24