pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

8. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, w dziedzinie chorób płuc, w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie immunologii klinicznej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie alergologii: 10
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób płuc: 12
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 15
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie immunologii klinicznej: 6

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie alergologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
- w zakresie immunologii klinicznej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 2