pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Specjalizacja z fizjoterapii ma na celu uzyskanie przez fizjoterapeutę wiedzy i umiejętności do całościowego usprawnienia osoby chorej z niepełnosprawnosciami. Fizjoterapeuta zostanie przygotowany praktycznie i teoretycznie do pracy z pacjentami, którzy wymagają kompleksowego przygotowania fizjoterapeutycznego, warunkującego im powrót do maksymalnej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, powrotu do aktywności zawodowej oraz prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Dzięki uzyskanej w 2020 roku akredytacji, Klinika Rehabilitacji Wojskowego Instytutu Medycznego w marcu 2021 r. uruchomiła specjalizację w dziedzinie fizjoterapii.
Liczba miejsc: 12
Akredytacja do dnia: 13.07.2025

Kierownik Kliniki Rehabilitacji: dr n. med. Józef MRÓZ
Kierownicy specjalizacji:
• mgr Izabela Czerwonka
• mgr Anna Jank-Tużnik
• mgr Sylwia Wiśniewska
• dr Anna Olczak

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii trwa 4 lata i obejmuje:
- kształcenie teoretyczne (kursy specjalizacyjne) w wymiarze 570 godzin dydaktycznych
- kształcenie praktyczne (staże kierunkowe) w wymiarze 875 godzin.
- obowiązkowe kursy specjalizacyjne w wymiarze 238 godzin.

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeuta powinien odbyć staż podstawowy w wymiarze 3200 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji.

Ogólne zasady dotyczące uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, magistrów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zatrudnionych, bądź pełniących służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym, ujęte są w Zarządzeniu nr 84/2019 Dyrektora WIM-PIB z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Informacji na temat szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii udziela:
mgr Anna Duch
email: fizjoterapia@wim.mil.pl
tel.: 665-707-430

Więcej w tym dziale