pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Bieżące informacje Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

PRZEBIEG SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII W WIM-PIB

W dniu 10 marca 2021 r. w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. Do rozpoczęcia specjalizacji w Klinice Rehabilitacji WIM-PIB zakwalifikowało się 11 fizjoterapeutów. W imieniu Dyrekcji WIM-PIB specjalizantów powitał dr n. med. Józef Mróz - Kierownik Kliniki Rehabilitacji / Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Wykład inaugurujący specjalizację z fizjoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym, pt.: „Badanie funkcjonalne równowagi ciała człowieka” wygłosiła Pani dr n. kf. Anna Olczak - Starszy Specjalista Kliniki Rehabilitacji WIM-PIB.

Przydatne informacje:
1. Wykaz piśmiennictwa dla osób odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii (wersja 2021)
2. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów - PESFZ

Wykaz piśmiennictwa dla osób odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii (wersja 2021)

  Szanowni Państwo,

  poniżej do pobrania wykaz piśmiennictwa obowiązujący dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii:

  Link:
  https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/FIZJOTERAPIA-2021_FIZJOTERAPEUCI.pdf

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII WIM

  W dniu 10 marca 2021 r w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie specjalizacji z fizjoterapii. Po postępowaniu kwalifikacyjnym organizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie do rozpoczęcia specjalizacji w Klinice Rehabilitacji WIM zakwalifikowało się 11 fizjoterapeutów.

  W imieniu Dyrekcji WIM specjalizantów powitał dr n. med. Józef Mróz - Kierownik Kliniki Rehabilitacji / Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

  Znakomici specjaliści są podstawą dla zapewnienia wysokiego poziomu nauczania fizjoterapeutów, dlatego w gronie kierowników specjalizacji znaleźli się: dr n. kf. Anna Olczak, specjaliści fizjoterpii mgr Izabela Czerwonka, mgr Sylwia Wiśniewska i mgr Anna Jank-Tużnik.

  Każdy ze specjalizantów otrzymał pakiet powitalny zawierający m. in. niezbędne informacje dotyczące realizacji specjalizacji oraz upominki z logo WIM.

  Wykład inaugurujący specjalizację z fizjoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym, pt.: „Badanie funkcjonalne równowagi ciała człowieka” wygłosiła Pani dr n. kf. Anna Olczak - Starszy Specjalista Kliniki Rehabilitacji WIM.

  Wszystkim fizjoterapeutom życzymy efektywnej nauki oraz korzystania z możliwości, jakie daje odbywanie specjalizacji w Wojskowym Instytucie Medycznym.

INFORMACJA dla fizjoterapeutów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego z fizjoterapii od 15.03.2021 r.

  Fizjoterapeuci skierowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Wojskowym Instytucie Medycznym proszeni są o kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego: telefoniczny pod nr. 665 707 430 bądź e-mailowy: aduch@wim.mil.pl do 5 marca 2021 r. w celu dopełnienia formalności związanych z rozpoczęciem specjalizacji z fizjoterapii.

  Osoby rozpoczynające specjalizację z fizjoterapii w ramach umowy cywilnoprawnej zobowiązane są dostarczyć nw. dokumenty w celu zawarcia umowy:
  - skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
  - kserokopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty (oryginał do wglądu, aktualizacja co roczna) - 2 szt.;
  - zdjęcie (podpisane imieniem i nazwiskiem) - 1 szt;
  - kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego.

Wykaz piśmiennictwa dla osób odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii

  Poniżej lista zalecanych podręczników:
  1. Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, 2, 3.
  2. K. Banks, E. Hengeveld, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Podręcznik Maitlanda – Podstawowy przewodnik dla studentów. Maitland’s Clinical Kompanion An Essentials Guide for Students.
  Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2012.
  3. D. Field, J. O. Hutchinson, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Anatomia palpacyjna Field’a, punkty odniesienia. Field’s Anatomy, Palpation & surface markings.
  Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2014.
  4. D. Białoszewski. Fizjoterapia w ortopedii.
  Warszawa: PZWL 2014.
  5. A.A. Guccione, R.A. Wong, D. Avers, red. wyd. pol. M. Żak, Z. Śliwiński, Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Geriatric Physical Therapy.
  Wrocław: Elsevier Urban & Partner 2014.
  6. S.B. Brotzman., K.E. Wilk. Rehabilitacja Ortopedyczna.
  Wrocław Elevier Urban & Partner, 2008 Tom I, II.
  7. S. Jandziś, M. Migała. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie.
  Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2015.
  8. St. Konturek (red.). Fizjologia człowieka.
  Wrocław: Urban & Partner 2007,wyd. 2 2013.
  9. Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Stanowisko Ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  Gdańsk: AsteriaMed 2017.
  10. E. Smolis-Bak, B.Kazimierska (red.). Fizjoterapia w kardiologii.
  Warszawa: Lapisart 2013.
  11. I. Zimmermann-Górska. Reumatologia kliniczna tom I i II.
  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
  12. I. Hausmanowa-Petrusewicz. Choroby nerwowo- mięśniowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Czelej 2013.
  13. A. Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom 1, 2.
  14. I. Maciąg – Tymecka. Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego.
  Warszawa: Wydawnictwo PZWL 2016.
  15. A. Kwolek. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. Wydawnictwo PZWL 2012.

  MODUŁ I
  Teoria i filozofia fizjoterapii – EBF

  Literatura:
  S. Jandziś, M. Migała. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie.
  Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2015. Część I, rozdział 1

  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, rozdział 3

  Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom 1, część I rozdział 1-4, część III rozdział 8-9

  MODUŁ II
  Ocena fizjoterapeutyczna – wnioskowanie kliniczne (clinical reasoning)

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, rozdział 8-9,15-17,20; Tom III rozdział 1,5,6

  MODUŁ III
  Środki, sposoby terapeutyczne i farmakoterapia w postępowaniu usprawniającym

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, rozdział 21-48; Tom III rozdział 2-11, 22-24, 26-27

  Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom 1, część IV rozdział 1-9, część III rozdział 8-9

  MODUŁ IV
  Moduł specjalistyczny w obszarze ortopedii i traumatologii, profilaktyki urazów i fizjoterapii sportowej

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I, rozdział 6-7,12,32; Tom II rozdział 6, 17-19, Tom II rozdział 26-27

  K. Banks, E. Hengeveld, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Podręcznik Maitlanda – Podstawowy przewodnik dla studentów. Maitland’s Clinical Kompanion An Essentials Guide for Students.
  Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2012.

  D. Field, J. O. Hutchinson, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Anatomia palpacyjna Field’a, punkty odniesienia. Field’s Anatomy, Palpation & surfach markings.
  Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2014.

  D. Białoszewski. Fizjoterapia w ortopedii.
  Warszawa: PZWL 2014.

  St. Konturek (red.). Fizjologia człowieka.
  Wrocław: Urban&Partner 2007,wyd.2 2013, Rozdział 14.

  MODUŁ V
  Moduł specjalistyczny w obszarze neurologii

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I, rozdział 11,1-11,2,19; Tom II rozdział 1-2,11; Tom III rozdział 12-14
  I. Hausmanowa -Petrusewicz. Choroby nerwowo- mięśniowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Czelej 2013.
  A. Kwolek. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii.
  Wydawnictwo PZWL 2012.

  MODUŁ VI
  Moduł specjalistyczny w obszarze kardiologii i pulmonologii

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I, rozdział 10.1-10.2; Tom II rozdział 7.1-8.2, 14-15.

  Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom I, część I rozdział 3-4, tom II rozdział 9-10.

  Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Stanowisko Ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  Gdańsk: AsteriaMed 2017.

  E. Smolis-Bak, B.Kazimierska (red.). Fizjoterapia w kardiologii.
  Warszawa: Lapisart 2013.

  St. Konturek (red.). Fizjologia człowieka.
  Wrocław: Urban&Partner 2007,wyd.2 2013, Rozdział 4-5.

  MODUŁ VII
  Moduł specjalistyczny w obszarze reumatologii

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom II rozdział 13.

  Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom II rozdział 8

  I. Zimmermann-Górska. Reumatologia kliniczna tom I i II.
  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008. Część I rozdział 3, 6-8; Część II rozdział 9-15; Część III rozdział 17-19, Część IV rozdział 20-36.

  MODUŁ VIII
  Moduł specjalistyczny w obszarze pediatrii

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I rozdział 11.3, 13-14,28,42; Tom II rozdział 3-5; Tom III rozdział 15.1-15.2, 16-18.

  Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom II rozdział 4-5, 12.

  I. Maciąg – Tymecka. Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego.
  Warszawa: Wydawnictwo PZWL 2016.

  MODUŁ IX
  Moduł specjalistyczny w obszarze psychiatrii, geriatrii

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I rozdział 18,30; Tom II rozdział 12.1-12.2, 23; Tom III rozdział 19.

  Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom II rozdział 15-16.

  A.A. Guccione, R.A. Wong, D. Avers, red. wyd. pol. Z. Śliwiński, M. Żak. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Geriatric Physical Therapy.
  Wrocław: Elsevier Urban & Partner 2014.

  MODUŁ X
  Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki i ochrony zdrowia w fizjoterapii
  Materiały kursowe

  MODUŁ XI
  Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia

  Literatura:
  Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I rozdział 48.
  Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
  Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom I, część IV, rozdział 5.

  S. Jandziś, M. Migała. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie.
  Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2015. Część II

  Link z wykazem podręczników dla fizjoterapeutów:
  http://www.cem.edu.pl/pliki/PESFZ_podreczniki.pdf

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów - PESFZ

  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest na zasadach określonych w art. 49 - 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490).

  Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do tego egzaminu powinni dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza wniosku, znajdującego się na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

  Po wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego fizjoterapeuta powinien go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami, o których mowa w art. 49 ustawy, złożyć do właściwego wojewody.

  Terminy składania wniosku – zgłoszenia:
  - do sesji wiosennej – do dnia 15 stycznia
  - do sesji jesiennej – do dnia 15 lipca

  Właściwy wojewoda podejmuje decyzję o dopuszczeniu do PESFZ.

  Opłaty za PESFZ
  Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do PESFZ wnosi opłatę egzaminacyjną.
  Wysokość opłaty wynosi:
  - 450 zł za zgłoszenie do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego
  - 225 zł za zgłoszenie tylko do egzaminu teoretycznego albo praktycznego

  Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, jest podawany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego.
  Osoby dokonujące opłat z zagranicznego konta bankowego, powinny korzystać z następujących kodów:
  IBAN: PL
  SWIFT/BIC: NBPLPLPW

  W przypadku niewniesienia opłaty albo wniesienia jej w wysokości niższej
  niż należna, fizjoterapeuta nie będzie mógł przystąpić do PESFZ.

  Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:
  - od 2 maja - do 15 czerwca (sesja wiosenna)
  - od 2 listopada - do 15 grudnia (sesja jesienna)

  CEM zawiadamia fizjoterapeutów dopuszczonych do PESFZ, na co najmniej 21 dni przed egzaminem o jego miejscu i terminie oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym.

  PESFZ składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESFZ jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:
  1. testu, gdy do PESFZ w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób
  2. egzaminu ustnego.

  Egzamin testowy składa się z zestawu 120 pytań. Wynik pozytywny z testu otrzymuje fizjoterapeuta, który uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.

  Fizjoterapeuta, który uzyska wynik negatywny z PESFZ albo do niego nie przystąpi, może zgłosić się do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W tym celu należy wypełnić ponownie wniosek zgłoszeniowy.

  Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. Jeśli fizjoterapeuta nie uzyska wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo do niego nie przystąpi, może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tego egzaminu.

  Wynik PESFZ nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

  Potwierdzeniem złożenia PESFZ jest dyplom, który CEM przesyła fizjoterapeucie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

  Za wydanie odpisu dyplomu, jego duplikatu albo dokonanie wymiany dyplomu wnosi się opłatę w wysokości 50 zł. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy wymiana dyplomu wynika z błędu CEM. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy: 62 1010 0068 7900 9901 2345 9999, NBP O/Łódź.

  Dokumenty które można pobrać ze strony CEM:
  1. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PESFZ.
  2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PESFZ.
  3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PESFZ.
  4. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ.
  5. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ i jej zwrot.

Rusza specjalizacja z fizjoterapii w WIM

  Szanowni Państwo, informujemy, że Klinika Rehabilitacji Wojskowego Instytutu Medycznego uzyskała akredytację w zakresie fizjoterapii. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi dwa razy w roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Najbliższa rekrutacja odbędzie się w terminie od 16 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021 r. Osoby zainteresowane specjalizacją zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Duch, e-mail.: aduch@wim.mil.pl , tel.: 665 707 430.