pre-loader

Dofinansowanie kształcenia

rezydentura

Dofinansowanie kształcenia Pracownicy WIM

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE

Każdemu z naszych medyków (zatrudnionemu nie krócej niż 12 miesięcy) oferujemy możliwość pokrycia poniesionych kosztów na potrzeby kształcenia.
Dbając o rozwój pracowników oraz poszerzanie ich umiejętności możemy dofinansować:
• Specjalizacje w zawodach medycznych
• Studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie wyłącznie w zawodach medycznych
• Studia podyplomowe w kierunkach medycznych
• Studia trzeciego stopnia wyłącznie w kierunkach: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne, nauki społeczne w zakresie psychologii
• Kursy doszkalające, kwalifikacyjne kursy specjalistyczne oraz inne kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, kongresy, sympozja, wyłącznie związane z wykonywanym zawodem medycznym


Kontakt w sprawie dofinansowania kształcenia:

tel. 261-818-810
e-mail: wkpip@wim.mil.pl