pre-loader

Praktyka doszkalająca w Klinice Psychiatrii

rezydentura

Praktyka doszkalająca w Klinice Psychiatrii Praktyki i wolontariat

W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania klinicznej praktyki doszkalającej w zakresie psychologii w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii.

Uczestnikiem praktyki może być student lub absolwent uczelni wyższej kierunku psychologia oraz absolwent kierunków humanistycznych będący w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

Opłaty planowane od kwietnia 2022 r.

Praktyka miesięczna w Oddziale Całodobowym:
- absolwenci studiów wyższych - 1 100 zł,
- studenci studiów dziennych - 650 zł,
- studenci studiów wieczorowych i zaocznych - 850 zł.
Praktyka 3-miesięczna w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych:
- absolwenci studiów wyższych - 2 200 zł,
- studenci studiów dziennych - 1 300 zł,
- studenci studiów wieczorowych i zaocznych - 1 600 zł.

Opłaę należy wnieść na konto bankowe WIM: 82 1130 1017 0020 0716 4222 2244.
W tytule wpłaty należy wpisać: kliniczna praktyka doszkalająca oraz podać imię i nazwisko.


Kontakt w sprawie praktyki:

mgr Karolina Rawska
tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: praktyki@wim.mil.pl