pre-loader

Praktyka doszkalająca w Klinice Psychiatrii

rezydentura

Praktyka doszkalająca w Klinice Psychiatrii Praktyki i wolontariat

W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania klinicznej praktyki doszkalającej w zakresie psychologii w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii.
Jest ona formą dobrowolnego podnoszenia kwalifikacji i nie stanowi elementu programowego żadnej formy kształcenia dyplomowego i podyplomowego.

Opłaty:
Praktyka miesięczna w Oddziale Całodobowym:
- absolwenci studiów wyższych - 1 100 zł,
- studenci studiów dziennych - 650 zł,
- studenci studiów wieczorowych i zaocznych - 850 zł.

Praktyka 3-miesięczna w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych:
- absolwenci studiów wyższych - 2 200 zł,
- studenci studiów dziennych - 1 300 zł,
- studenci studiów wieczorowych i zaocznych - 1 600 zł.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe WIM: 82 1130 1017 0020 0716 4222 2244.
W tytule przelewu należy wpisać: kliniczna praktyka doszkalająca oraz podać imię i nazwisko.

W ramach klinicznej praktyki doszkalającej uczestnik będzie miał możliwość:
- zapoznania się z narzędziami psychologicznymi do badania intelektu, funkcji poznawczych oraz osobowości (testy kwestionariuszowe oraz metody projekcyjne),
- obserwacji procesu terapeutycznego w ramach psychoterapii grupowej,
- obserwacji procesu sporządzania diagnozy psychologicznej,
- nauczenia się organizacji pracy psychologa w zakresie diagnozy i terapii,
- samodzielnego prowadzenia zajęć relaksacyjnych,
- zbierania wywiadu psychologicznego,
- w zależności od zapotrzebowania i umiejętności indywidualnej opieki nad pacjentem w zakresie podstawowej terapii podtrzymującej,
- zapoznania się w sposób szczegółowy z tematyką zaburzeń stresu pourazowego, stresu pola walki (w Oddziale Całodobowym) oraz zaburzeń nerwicowych i osobowości (w Oddziale Dziennym),
- zapoznania się z całym spektrum zaburzeń psychiatrycznych.

Kryteria przyjęcia na kliniczną praktykę doszkalającą:
- absolwent bądź student uczelni wyższej kierunku psychologia oraz absolwent kierunków humanistycznych, będący w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego,
- dyspozycyjność od poniedziałku do piątku, od godz. 7:45 – 14:35 w Oddziale Całodobowym i od godz. 9:00 – 14:30 w Oddziale Dziennym,
- złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w Regulaminie odbywania klinicznej praktyki doszkalającej w zakresie psychologii oraz odbycie szkoleń BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dostępnego terminu praktyki.


Kontakt w sprawie praktyki:

tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: praktyki@wim.mil.pl