pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych, w dziedzinie hematologii oraz w dziedzinie transplantologii klinicznej wariant B.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 10
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie hematologii: 8
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie transplantologii klinicznej wariant B: 2

W Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 5
- w zakresie hematologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 5
- w zakresie hematologii: staż kierunkowy w ośrodku przeszczepiania szpiku akredytowanym do wykonywania przeszczepień alogenicznych w ramach specjalizacji z hematologii - liczba miejsc akredytacyjnych: 2