pre-loader

Praktyka kliniczna

rezydentura

Praktyka kliniczna Praktyki i wolontariat

W Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym istnieje możliwość odbycia praktyki klinicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania praktyki klinicznej w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.

Lekarz / lekarz dentysta chcący odbyć praktykę kliniczną w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym, składa w CKP (w Wydziale Kształcenia Podyplomowego Lekarzy) podanie o przyjęcie na praktykę kliniczną (Załącznik nr 1) bądź podanie o przedłużenie praktyki klinicznej (Załącznik 2), na co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

Do podania o praktykę kliniczną niezbędne jest załączenie w formie skanów nw. dokumentów na adres e-mail: ksztalcenie@wim.mil.pl:
- dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- Prawa Wykonywania Zawodu,
- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B,
- ubezpieczenie OC oraz NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) w przypadku praktyki klinicznej trwającej ponad 30 dni,
- jedno zdjęcie do dokumentów w formacie jpg,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami BHP
- dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 30 zł, uiszczonej na konto wskazane poniżej (z wyłączeniem osób odbywających staż kierunkowy w WIM-PIB):

41 1130 1017 0020 0716 4222 2303
z dopiskiem: Nazwisko Imię_ praktyka kliniczna_ termin praktyki klinicznej

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Wydziału Kształcenia Podyplomowego
Kształcenie lekarzy - Specjalizacje lekarskie i praktyka kliniczna, wolontariat lekarzy