pre-loader
rezydentura

Studia podyplomowe MON Studia podyplomowe MON

Studia podyplomowe "Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu obrony narodowej" prowadzone są przez Wojskowy Instytut Medyczny na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Studia kształcąc kandydatów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych MON, przyczyniają się do zwiększenia zasobów osobowych w tym zakresie. Uczestnicy studiów, w ramach intensywnego programu zajęć nabędą wiedzę uwzględniającą elementy prawne, finansowe, zarządcze oraz związane ze specyfiką funkcjonowania służby zdrowia.

Dla kogo?

Studia adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, a także osób wykonujących pozostałe zawody medyczne albo zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. W przypadku osób będących absolwentami innych kierunków studiów (np. studia ekonomiczne lub prawne) preferowane jest doświadczenie pracy w podmiocie leczniczym/medycznym instytucie badawczym lub w instytucji zarządzającej podmiotami leczniczymi albo strukturach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, realizujących zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego.


Program studiów

Program studiów składa się z 10 bloków tematycznych oraz praktyk. Zajęcia organizowane są w formie wykładów i ćwiczeń.

1. Psychologiczne aspekty zarządzania
2. Metody i narzędzia strategicznego zarządzania
3. Proces wdrażania zmian w organizacji
4. Jakość w sektorze zdrowia
5. Ekonomika zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce a uwarunkowania gospodarki finansowej podmiotu medycznego
6. Finansowanie usług medycznych w systemie ochrony zdrowia
7. E-usługi i nowe technologie
8. Prawne aspekty zarządzania podmiotem medycznym
9. Wizerunek podmiotu leczniczego - PR, komunikacja
10. Specyfika funkcjonowania wojskowej służby zdrowia czasu P i W
11. Zajęcia praktyczne

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

O STUDIACH W SKRÓCIE

  • limit miejsc: 30 osób,
  • studia w trybie zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele), zjazdy średnio co 2 tygodnie,
  • 2 semestry,
  • 226 godzin dydaktycznych i 72 punkty ECTS,
  • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 883-377-898
e-mail: studiapodyplomowe@wim.mil.pl

Więcej w tym dziale