pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

11. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie gastroenterologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 8
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie gastroenterologii: 13

W Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 10
- w zakresie gastroenterologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 10