pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką organizacyjną wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w wybranych dziedzinach medycyny według obowiązujących programów specjalizacji.

Wykaz jednostek akredytacyjnych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w Wojskowym Instytucie Medycznym:

Więcej w tym dziale

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB