pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

14. Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie kardiologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 10
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie kardiologii: 30

W Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 16
- w zakresie kardiologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 16