pre-loader

Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego

rezydentura

Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego Projekty

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM w 2019 i 2020 r. brało udział w realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego”, obejmującego Wojskowy Instytut Medyczny oraz Rówieński Obwodowy Szpital Weteranów Wojny w Klewaniu na Ukrainie. Projekt miał na celu pomoc ukraińskim specjalistom w zakresie leczenia żołnierzy cierpiących na traumę wojenną i trwał kilkanaście miesięcy. Został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc.

Zadanie obejmowało organizację i przeprowadzenie szkoleń z obszaru zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem traumy wojennej, dla przedstawicieli personelu specjalistycznego z obszaru zdrowia psychicznego (psychologowie, psychoterapeuci, lekarze psychiatrzy).

Projekt realizowany był w dwóch odrębnych modułach. Moduł I obejmował wyjazd szkoleniowy dwóch trenerów z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM do siedziby partnera ukraińskiego. Moduł II - rotacyjne staże kliniczne w WIM dla ukraińskich specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego.

Eksperci z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM opracowali systemowe rozwiązania dla ukraińskiej służby zdrowia i wyszkolili ukraińskich specjalistów zajmujących się traumą wojenną.

W ramach projektu instruktorzy Oddziału Medyny Pola Walki i Symulacji Medycznej CKP WIM zorganizowali szkolenie MASCAL. W ramach szkolenia ukraińscy psycholodzy i psychiatrzy brali udział w zintegrowanych działaniach medycznych i psychologicznych podczas symulacji ataku terrorystycznego na terenie Domu Kultury ŚWIT w Warszawie. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w naszej Galerii.