pre-loader

Refundacja WIL

rezydentura

Refundacja WIL Lekarze i lekarze dentyści

Lekarze wojskowi - członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej mogą uczestniczyć w wybranych kursach organizowanych przez CKP WIM całkowicie bezpłatnie. (więcej informacji)
Państwa udział w pełni sfinansowany zostanie przez WIL (warunkiem jest brak zaległości w opłatach członkowskich).
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i zrealizowania wybranego kursu.

Zgłaszać można się przez stronę WIM-CON. Tu też znajduje się pełna lista kursów i ich szczegółowy opis.
Wszystkie kursy odbywają się w Pracowni Symulacji Medycznej WIM z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej.

Osoby, które zgłoszą się na kurs proszone będą o:
1. Wypełnienie Oświadczenia do US
2. Wystąpienie z podaniem do Kierownika Kliniki/Oddziału o zgodę na udział w kursie.
A następnie złożenie ww. dokumentów do CKP WIM.

Sedrecznie zapraszamy!


Więcej informacji na ten temat udziela Centrum Kształcenia Podyplomowego:

tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl