pre-loader

Program Absolwent

rezydentura

Program Absolwent Pracownicy WIM

Program Absolwent kierowany jest do pielęgniarek, które:
• ukończyły studia licencjackie w latach 2019-2022;
• zatrudnione są w WIM na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż 12 miesięcy, przy czym WIM jest pierwszym miejscem pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Pielęgniarka może ubiegać się o refinansowanie kosztów poniesionych w ramach następujących kursów i szkoleń:
• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – kurs specjalistyczny
• Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych – kurs specjalistyczny
• Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych – szkolenie podstawowe.


Kontakt w sprawie Programu Absolwent:

mgr Jadwiga Smogorzewska
tel. 261-818-810
e-mail: jsmogorzewska@wim.mil.pl