pre-loader

Wolontariat

rezydentura

Wolontariat Praktyki i wolontariat

W Wojkowym Instytucie Medycznym istnieje mozliwość odbycia wolontariatu. Z każdym wolontariuszem podpisywana jest indywidualna umowa.

Wolontariat można odbyć w:
- Szpitalu przy ul. Szaserów 128 w Warszawie,
- Szpitalu w Legionowie - filii Wojskowego Instytutu Medycznego**

Wolontariuszem może zostać:
- student - jeśli wolontariat nie jest odbywany w ramach programu studiów,
- osoba posiadającą wykształcenie średnie lub wyższe, zainteresowana rozwijaniem umiejętności w ramach posiadanych kwalifikacji do wykonywania szeroko rozumianych zawodów medycznych,
- osoba przygotowującą się do podjęcia kształcenia w kierunku wykonywania zawodów medycznych.

Osoba chcąca odbyć wolontariat w WIM składa w oryginale w CKP podanie o przyjęcie na wolontariat, na co najmniej 14 dni przez planowanym rozpoczęciem wolontariatu.

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości odbycia wolontariatu należy przesłać w formie skanów następujące dokumenty:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (,
2) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
3) zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B,
4) ubezpieczenie OC oraz NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) w przypadku wolontariatu, trwającego ponad 30 dni,
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
6) jedno zdjęcie do dokumentów przesłane drogą elektroniczną w formacie jpg,
7) dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 30 zł, uiszczonej:

Dla osób z wykształceniem średnim i absolwentów studiów licencjackich na konto:
82 1130 1017 0020 0716 4222 2244 (tytuł wpłaty: Wolontariat - imię i nazwisko wolontariusza),
Dla absolwentów studiów magisterskich na konto:
41 1130 1017 0020 0716 4222 2303 (tytuł wpłaty: Nazwisko Imię - wolontariat - termin wolontariatu)

Następnie wolontariusz podpisuje w CKP porozumienie wraz z zakresem obowiązków i uprawnień.

W pierwszym dniu wolontariatu po odbyciu instruktażu ogólnego, Wolontariusz dostarcza do CKP oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami BHP.

Przed rozpoczęciem wolontariatu obowiązuje udział w szkoleniu wstępnym (BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych). Szkolenie organizowane jest dwa razy w miesiącu (1-go i 16-go dnia każdego miesiąca).


Kontakt w sprawie wolontariatu:

mgr Dominika Kobylska, mgr Arkadiusz Kwiatkowski
tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: wolontariat@wim.mil.pl

Kontakt w sprawie wolontariatu dla osób z tytułem magistra:

mgr Anna Duch
tel. 665-707-430
aduch@wim.mil.pl