pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

12. Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej, w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej: 3
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie ginekologii onkologicznej: 4
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii: 13

W Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej: w zakresie endoskopii ginekologicznej w ramach specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej - liczba miejsc akredytacyjnych: 6
- w zakresie ginekologii onkologicznej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 4
- w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 10