pre-loader

Projekt AFGAN

rezydentura

Projekt AFGAN Projekty

AFGAN to interdyscyplinarny projekt, którego przedmiotem były badania dotyczące zwiększenia odporności kołowych transporterów opancerzonych na wybuchy min i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowany przez powołane do tego celu konsorcjum Wojskowego Instytutu Medycznego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Politechniki Śląskiej, Akademii Sztuki Wojennej i AMZ-Kutno.

W ramach projektu zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy, którzy brali udział w zdarzeniach wybuchowych.

Instruktorzy z Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej CKP WIM przeprowadzili szereg specjalistycznych szkoleń w ramach projektu AFGAN skierowanych do żołnierzy oraz personelu medycznego SZ RP.

Szkolenia zorganizowano na dwóch poziomach. Poziom podstawowy Tactical First Responder skierowany był do żołnierzy SZ RP nieposiadających wykształcenia medycznego. Zajęcia praktyczne, w trakcie których uczono żołnierzy procedur ratunkowych, realizowane były w środowisku taktycznym. Z kolei poziom zaawansowany (Trauma Room) skierowany był do personelu medycznego SZ RP oraz podmiotów nadzorowanych przez MON, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy ćwiczyli warunkach szpitala polowego. Tworząc program szkoleń opierano się na doświadczeniach z misji Iraku i Afganistanie, jak również z Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę i miejętności w zakresie organizacji i działania zespołu urazowego oraz poznawali zadania poszczególnych członków zespołu. Podczas zajęć trenowano podstawowe i zaawansowane umiejętnościami kliniczne, niezbędne w trakcie leczenia poszkodowanych z obrażeniami ciała.

Lekarze z WIM zajmujący się w ramach projektu AFGAN badaniem żołnierzy rannych i poszkodowanych w efekcie wybuchu improwizowanych ładunków wybuchowych w Afganistanie, trzymali główną nagrodę i pierwsze miejsce w konkursie prac naukowych zaprezentowanych na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Ortopedów Wojskowych SOMOS 2016.