pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

15. Klinika Neurochirurgii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Neurochirurgii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurochirurgii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie neurochirurgii: 4

W Klinice Neurochirurgii można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie neurochirurgii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 3