pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

16. Klinika Neurologiczna Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Neurologiczna posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie neurologii: 21

W Klinice Neurologicznej można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie neurologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 6