pre-loader

Dostępność plus

rezydentura

Dostępność plus Projekty

Wojskowy Instytut Medyczny realizuje przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności Wojskowego Instytutu Medycznego” dla osób ze szczególnymi potrzebami, którego celem jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w naszym szpitalu.

W ramach realizacji grantu powołany został Pełnomocnik ds. dostępności odpowiedzialny za koordynowanie działań w zakresie dostępności w tym m. in. organizowanie działań w celu zwiększenia świadomości wśród pracowników z zakresu szczególnych potrzeb pacjentów oraz Zespół ds. dostępności, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami i inicjowanie działań, które ją zwiększają.

Zarówno Pełnomocnik ds. dostępności jak i Zespół ds. dostępności będą funkcjonować na stałe, tj. również po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM odpowiada za realizację komponentu komunikacyjnego projektu i organizuje szkolenia dla kadry zarządzającej i personelu szpitala. Szkolenia dotyczyć będą komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, uniwersalnego projektowania oraz języka migowego.

Realizacja grantu finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Zdrowia.

Grant będzie realizowany do końca października 2022 r.