pre-loader

Dostępność plus

rezydentura

Dostępność plus Projekty

Wojskowy Instytut Medyczny zrealizował przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności Wojskowego Instytutu Medycznego” dla osób ze szczególnymi potrzebami, którego celem była poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w naszym szpitalu.

W ramach realizacji grantu powołany został Pełnomocnik ds. dostępności odpowiedzialny za koordynowanie działań w zakresie dostępności w tym m. in. organizowanie działań w celu zwiększenia świadomości wśród pracowników z zakresu szczególnych potrzeb pacjentów oraz Zespół ds. dostępności, którego zadaniem było m.in. monitorowanie dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami i inicjowanie działań, które ją zwiększają.

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM odpowiadało za realizację komponentu komunikacyjnego projektu i zorganizowało szkolenia dla kadry zarządzającej i personelu szpitala z zakresu komunikacji, uniwersalnego projektowania oraz języka migowego. W szkoleniach z zakresu komunikacji wzięło udział ponad 1500 osób.

Realizacja grantu sfinansowana została ze środków Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Zdrowia.