pre-loader

Szkolenia specjalizacyjne

rezydentura

Szkolenia specjalizacyjne Pielęgniarki i położne

Szkolenie specjalizacyjne ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa oraz uzyskanie tytułu specjalisty. Trwa najczęściej 15–20 miesięcy w zależności od dziedziny pielęgniarstwa. Aby rozpocząć szkolenie pielęgniarka musi posiadać minimum 2 lata stażu pracy w przedmiotowej dziedzinie.

W Wojskowym Instytucie Medycznym szkolenie specjalizacyjne ukończyło już około 1300 pielęgniarek. Zdawalność na egzaminie państwowym wynosi niemal 100%.
W znaczącej większości zajęcia stażowe realizowane są w jednym miejscu – w WIM. Fundament kadry wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy WIM.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z Regulaminem. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć po ukończeniu specjalizacji do WOIPiP.

Aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w WIM należy:
- zarejestrować się przez System Monitorowania Kształcenia,
- złożyć w CKP WIM Wniosek o zakwalifikowanie do szkolenia specjalizacyjnego.

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną poniższych wymagań:
• posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu,
• posiadanie 2-letniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu państwowego w danej dziedzinie pielęgniarstwa jest ukończenie wymaganych kursów specjalistycznych.


Kontakt w sprawie szkoleń specjalizacyjnych:

mgr Agnieszka Błachnio
tel. 261 818 402
e-mail: wkpip@wim.mil.pl

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

  Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 979 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 330 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 649 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  14.06.2024-09.11.2025

  cena: 2700 zł

Pielęgniarstwo chirurgiczne

  Celem szkolenie jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi, a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 840 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 490 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 250 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  17.05.2024-05.10.2025

  cena: 2500 zł

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

  Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 844 godziny dydaktyczne:
  - zajęcia teoretyczne – 567 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 279 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 2500 zł

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

  Celem szkolenia jest zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 825 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 580 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 245 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 2500 zł

Pielęgniarstwo internistyczne

  Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 857 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 430 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 427 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  21.06.2024-09.11.2025

  cena: 2500 zł

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

  Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 836 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 311 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 525 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 2500 zł

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

  Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych *w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym *w warunkach stacjonarnych i domowych.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 967 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 617 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 350 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 2500 zł

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

  Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 850 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 500 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 350 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 2500 zł