pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

19. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, w dziedzinie audiologii i foniatrii, w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w dziedzinie otorynolaryngologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie alergologii: 3
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie audiologii i foniatrii: 2
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii stomatologicznej: 5
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej: 8
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie otorynolaryngologii: 15

W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie chirurgii stomatologicznej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 2
- w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 5