pre-loader

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

 • ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Szkolenia i kursy dla pielęgniarek i położnych
Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne

mgr Anna Orłowska

wkpip@wim.mil.pl

261-817-718, 665-707-295

Szkolenia specjalizacyjne

mgr Agnieszka Błachnio

wkpip@wim.mil.pl

261-818-402

Kształcenie lekarzy
Staż podyplomowy

Lekarze-stażyści wojskowi - mgr Agnieszka Machowicz

stazpodyplomowy@wim.mil.pl

261-818-197

Lekarze-stażyści cywilni - mgr Edyta Wojtasik

stazpodyplomowy@wim.mil.pl

261-817-791

Specjalizacje lekarskie i praktyka kliniczna

mgr Dominika Rawińska

ksztalcenie@wim.mil.pl

665-707-732

 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia plastyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia dziecięca
 • Neonatologia
 • Neurologia dziecięca
 • Neuropatologia
 • Okulistyka
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Pediatria
 • Pediatria metaboliczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia
 • Urologia dziecięca

mgr Agnieszka Machowicz

ksztalcenie@wim.mil.pl

261-818-197

 • Alergologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Audiologia i foniatria
 • Immunologia kliniczna
 • Intensywna terapia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Specjalizacje lekarsko-dentystyczne

 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo – twarzowa
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją

mgr Edyta Wojtasik

ksztalcenie@wim.mil.pl

261-817-791

 • Choroby płuc
 • Choroby płuc dzieci
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Ginekologia onkologiczna
 • Medycyna rodzinna
 • Onkologia kliniczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Radioterapia onkologiczna
 • Transfuzjologia kliniczna

mgr Kornelia Mateńko

ksztalcenie@wim.mil.pl

725-707-593

 • Angiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Genetyka kliniczna
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Hipertensjologia
 • Medycyna lotnicza
 • Medycyna paliatywna
 • Medycyna sądowa
 • Medycyna sportowa
 • Nefrologia
 • Reumatologia
 • Transplantologia kliniczna

mgr Edyta Badzmiera

ksztalcenie@wim.mil.pl

261-817-055

 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Kardiochirurgia
 • Kardiologia
 • Medycyna morska i tropikalna
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
 • Mikrobiologia lekarska
 • Neurologia
 • Patomorfologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Seksuologia
 • Toksykologia kliniczna
 • Zdrowie publiczne
Dodatek dla kierowników specjalizacji

mgr Maria Czerwonka

mczerwonka@wim.mil.pl

261-816-364

Kształcenie innych zawodów medycznych
Fizjoterapia

mgr Anna Duch

fizjoterapia@wim.mil.pl

665-707-430

Farmacja, diagnostyka laboratoryjna,
psychologia kliniczna

mgr Anna Duch

aduch@wim.mil.pl

665-707-430

Studia podyplomowe

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka

studiapodyplomowe@wim.mil.pl

883-377-898

883-377-898

Szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny pola walki

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka

ckp@wim.mil.pl

261-817-748

Szkolenia na zamówienie

mgr Agnieszka Słupecka

ckp@wim.mil.pl

665-707-804

Praktyki dla studentów i uczniów
Studenci pielęgniarstwa i położnictwa, studenci I roku medycyny

Marlena Gałązka

praktyki@wim.mil.pl

261-818-810; 725-707-592

Studenci II-VI roku medycyny, studenci pozostałych kierunków, uczniowie

praktyki@wim.mil.pl

261-816-744; 885-561-371

Zapraszamy do kontaktu osobistego i telefonicznego w godzinach:
pon.-czw. 11:00-15:00
pt. 7:30-15:00

Praktyka kliniczna w Klinice Psychiatrii

praktyki@wim.mil.pl

261-816-744; 885-561-371

Wolontariat
Osoby z wykształceniem średnim i absolwenci studiów licencjackich

wolontariat@wim.mil.pl

261-816-744; 885-561-371

Zapraszamy do kontaktu osobistego i telefonicznego w godzinach:
pon.-czw. 11:00-15:00
pt. 7:30-15:00

Absolwenci studiów magisterskich

mgr Anna Duch

aduch@wim.mil.pl

665-707-430