pre-loader

Praktyki studenckie i zawodowe

rezydentura

Praktyki studenckie i zawodowe Praktyki i wolontariat

W Wojskowym Instytucie Medycznym organizowane są praktyki studenckie oraz zawodowe.
Istnieje możliwość ich odbywania w:
- Szpitalu przy ul. Szaserów 128 w Warszawie,
- Szpitalu w Legionowie - filii Wojskowego Instytutu Medycznego.

Na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki należy złozyć w oryginale w CKP podanie o praktyki oraz umowę/porozumienie z uczelnią/szkołą (nie jest to potrzebne jeśli między jednostkami zostało podpisane porozumienie ogólne).

Następnie w formie skanów/plików pdf należy dostarczyć:
1. skierowanie z uczelni,
2. ramowy program praktyk,
3. ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV),
4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy *,
6. aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych *,
7. zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B *.

* dot. osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego

Po pozytywnej opinii kierownika komórki w której miałyby odbyć się praktyki oraz wyrażeniu zgody przez Zastępcę Dyrektora WIM ds. Naukowych, praktykant otrzymuje informację o możliwości odbycia praktyk i zostaje zaproszony na szkolenia BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych.

Przy składaniu dokumentów w CKP prosimy o okazanie do wglądu legitymacji studenckiej/uczniowskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie WIM obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki. W trakcie trwania praktyk w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych prosimy o nieprzyjeżdżanie do WIM i kontakt z CKP lub opiekunem praktyk. Brak kontaktu ze strony praktykanta jest równoznaczny z brakiem objawów infekcji.


Kontakt w sprawie praktyk:

mgr Adrianna Lorens
tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: praktyki@wim.mil.pl

Kontakt w sprawie praktyk w dziedzinie pielęgniarstwa:

mgr Jadwiga Smogorzewska
tel. 261-818-810
e-mail: jsmogorzewska@wim.mil.pl