pre-loader

Renegade/Sarex

rezydentura

Renegade/Sarex Projekty

W dniach 17-21.05.2021 odbyła się kolejna edycja ćwiczeń taktyczno-specjalnych RENEGADE/SAREX 2021. Ostatni, IV etap ćwiczeń miał miejsce w Wojskowym Instytucie Medycznym i obejmował ewakuację poszkodowanych drogą powietrzną. Przebieg ćwiczeń na terenie WIM zaplanowali i skoordynowali instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej z Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM.

W akcji prowadzonej na terenie WIM udział wzięły cztery Lotnicze Załogi Poszukiwawczo-Ratownicze z udziałem różnych statków powietrznych. Były to Mi-8, Mi-17, W3-Sokół i Black Hawk. Oprócz załóg Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w ćwiczeniu udział brały również załogi PSP, Policji i PCK, które działały na miejscu zdarzenia. Rolę poszkodowanych odgrywali doświadczeni medycy, którzy mogli oceniać jakość procedur ratunkowych oraz akcję poszukiwawczo-ratowniczą. W każdym z czterech śmigłowców transportujących rannych znajdowało się dwóch poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim. Taki scenariusz ćwiczeń pozwalał na sprawdzenie i porównanie działań czterech różnych zespołów medycznych.

Ćwiczenia odbywały się w czasie regularnej pracy szpitala. W ich trakcie dwukrotnie lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z prawdziwymi poszkodowanymi. Konieczne było skoordynowanie działań dotyczących ćwiczeń z przyjęciem prawdziwych pacjentów. Wymagało to koordynacji lądowiska, ciągłej łączności z Cywilno-Wojskowym Ośrodkiem Koordynacji Poszukiwania, Ratownictwem Lotniczym oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i zespołami medycznymi.

Wszystkie działania w ramach Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2021 pozwoliły na integrację wielu służb oraz usprawnienie istniejących procedur. Wykorzystanie w ćwiczeniach ratowniczych symulacji medycznej pozwoliło zaś na odwzorowanie realnych warunków zabezpieczenia poszkodowanych. W ćwiczeniach na terenie WIM wzięło udział kilkadziesiąt osób. Byli to lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, zespół transportu medycznego oraz załogi Państwowej Straży Pożarnej JGR8.

Ćwiczenia były realizowane z wykorzystaniem Szpitala Modułowego (symulacja transportu poszkodowanych) oraz Pracowni Symulacji Medycznej WIM, która pełniła rolę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tym miejscu zespoły medyczne przeprowadzały przyjęcie pacjentów i postępowanie ratunkowe. Wszystko działo się pod obserwacją instruktorów z CKP WIM, którzy bezpośrednio udzielali informacji zwrotnych.

Część IV etapu ćwiczenia RenegadeSarex 2021 mający miejsce w WIM był pomyślany i zrealizowany na potrzeby ćwiczeń zespołów medyczno-ratunkowych, usprawniania działania i sprawdzania procedur na wypadek realnego zdarzenia. Wykorzystano do ćwiczeń zasób Szpitala Modułowego. W prawdziwej sytuacji dużego zdarzenia masowego to właśnie Szpital Modułowy może spełnić rolę najważniejszego miejsca zabezpieczającego poszkodowanych. Daje bowiem możliwość dynamicznej modyfikacji infrastruktury do pilnych potrzeb, jego atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo lądowiska i możliwość przyjęcia jednocześnie dużej liczby poszkodowanych. Ponadto Szpital Modułowy WIM jest także obiektem, który może być wykorzystywany do cyklicznego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu zaproszenia Wojskowego Instytutu Medycznego do udziału w ćwiczeniach. Zdajemy sobie sprawę, że ćwiczenia nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania wielu instytucji i osób. Dlatego specjalne podziękowania kierujemy do ppłk pil. Mariusza Tracza-Sali za zaproszenie do udziału w ćwiczeniach. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w realizację ćwiczeń medykom, Państwowej Straży Pożarnej z JRG 8 dzięki, której czuliśmy się bezpieczniej podczas lądowania śmigłowców, załogom śmigłowcowym za profesjonalny transport i umiejętności oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za pozoracje poszkodowanych.

Foto: WIM/Piotr Bławicki