pre-loader
Zobacz, czym się zajmujemy

Struktura organizacyjna i zakres działalności
Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego powstało w 2010 r.
Nasza działalność obejmuje:

1. Organizację specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Dysponujemy 630 akredytowanymi miejscami specjalizacyjnymi w 47 dziedzinach medycyny - pod tym względem WIM zajmuje czołową pozycję w systemie kształcenia i doskonalenia kadr wojskowej służby zdrowia. Oprócz tego realizujemy także staże cząstkowe, kierunkowe, uzupełniające i doszkalające.

2. Organizację stażu podyplomowego lekarzy

Organizujemy staże podyplomowe lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie a także lekarzy-oficerów członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

3. Organizację specjalizacji z fizjoterapii

Dysponujemy 12 akredytowanymi miejscami specjalizacyjnymi w dziedzinie fizjoterapii.

4. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Prowadzimy szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne w blisko 20 dziedzinach pielęgniarstwa.

5. Organizację szkoleń dla personelu medycznego

Oferujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, których celem jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych dotyczących m.in. medycyny ratunkowej w warunkach przedszpitalnych, szpitalnych, z zakresu medycyny stanów nagłych, w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych oraz zapoznanie z wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego. Szkolenia opieramy o scenariusze symulacji medycznej.

6. Szkolenia na zamówienie

Realizujemy szkolenia na zamówienie dla personelu medycznego, żołnierzy (w tym dla jednostek specjalnych) i innych służb mundurowych (m.in. Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji). Szkolenia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z wielu rożnych dziedzin medycyny.

7. Organizację studiów podyplomowych

Realizujemy studia podyplomowe na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej dla pracowników medycznych instytutów badawczych, podmiotów leczniczych MON oraz jednostek i komórek organizacyjnych resortu ON.

8. Organizację praktyk i wolontariatów

W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania praktyki klinicznej, praktyki doszkalającej w zakresie psychologii, praktyk studenckich i zawodowych oraz wolontariatu.

Wojskowy Instytut Medyczny od lat jest współtwórcą wielu projektów naukowych oraz partnerem w organizacji ćwiczeń wojskowych. Centrum Kształcenia Podyplomowego aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i wydarzeń we współpracy między innymi z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Wojskową Akademią Techniczną.

Kierownik CKP WIM

mgr Agnieszka Słupecka

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej

Kierownik: mgr Paweł Wiktorzak

Szymon Kwiatkowski mgr Paweł Oskwarek mgr Szymon Rokicki

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych

Kierownika: mgr Małgorzata Kaszuba

mgr Agnieszka Błachnio
Marlena Gałązka
mgr Anna Orłowska
mgr Urszula Pacześniak

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy

Kierownik: mgr Marta Górecka

mgr Anna Duch
mgr Dominika Rawińska
mgr Kornelia Mateńko
mgr Magdalena Bogusz (urlop macierzyński)
mgr Edyta Badzmiera
mgr Edyta Wojtasik
mgr Agnieszka Machowicz
mgr Maria Czerwonka

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego

Kierownik:
dr Dominika Świerżewska-Chadaj

mgr Ewelina Czerwińska
mgr Dominika Kobylska
mgr Arkadiusz Kwiatkowski
mgr Dorota Sitnicka