pre-loader
Zobacz, czym się zajmujemy

Struktura organizacyjna i zakres działalności
Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego powstało w 2010 r.
Nasza działalność obejmuje:

1. Organizację specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Dysponujemy 630 akredytowanymi miejscami specjalizacyjnymi w 47 dziedzinach medycyny - pod tym względem WIM zajmuje czołową pozycję w systemie kształcenia i doskonalenia kadr wojskowej służby zdrowia. Oprócz tego realizujemy także staże cząstkowe, kierunkowe, uzupełniające i doszkalające.

2. Organizację stażu podyplomowego lekarzy

Organizujemy staże podyplomowe lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie a także lekarzy-oficerów członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

3. Organizację specjalizacji z fizjoterapii

Dysponujemy 12 akredytowanymi miejscami specjalizacyjnymi w dziedzinie fizjoterapii.

4. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Prowadzimy szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne w blisko 20 dziedzinach pielęgniarstwa.

5. Organizację szkoleń dla personelu medycznego

Oferujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, których celem jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych dotyczących m.in. medycyny ratunkowej w warunkach przedszpitalnych, szpitalnych, z zakresu medycyny stanów nagłych, w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych oraz zapoznanie z wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego. Szkolenia opieramy o scenariusze symulacji medycznej.

6. Szkolenia na zamówienie

Realizujemy szkolenia na zamówienie dla personelu medycznego, żołnierzy (w tym dla jednostek specjalnych) i innych służb mundurowych (m.in. Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji). Szkolenia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z wielu rożnych dziedzin medycyny.

7. Organizację studiów podyplomowych

Realizujemy studia podyplomowe na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej dla pracowników medycznych instytutów badawczych, podmiotów leczniczych MON oraz jednostek i komórek organizacyjnych resortu ON.

8. Organizację praktyk i wolontariatów

W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania praktyki klinicznej, praktyki doszkalającej w zakresie psychologii, praktyk studenckich i zawodowych oraz wolontariatu.

Wojskowy Instytut Medyczny od lat jest współtwórcą wielu projektów naukowych oraz partnerem w organizacji ćwiczeń wojskowych. Centrum Kształcenia Podyplomowego aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i wydarzeń we współpracy między innymi z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Wojskową Akademią Techniczną.

Kierownik CKP WIM

mgr Agnieszka Słupecka

Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej

Kierownik: mgr Paweł Wiktorzak

Szymon Kwiatkowski mgr Paweł Oskwarek mgr Szymon Rokicki

Wydział Kształcenia Pielęgniarek i Położnych

Kierownika: mgr Małgorzata Kaszuba

mgr Agnieszka Błachnio
Marlena Gałązka
mgr Anna Orłowska
mgr Urszula Pacześniak

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy

Kierownik: mgr Marta Górecka

mgr Anna Duch
mgr Dominika Rawińska
Kornelia Mateńko
mgr Magdalena Bogusz
mgr Edyta Wojtasik
mgr Agnieszka Machowicz

Wydział Organizacji Doskonalenia Zawodowego

Kierownik:
dr Dominika Świerżewska-Chadaj

mgr Ewelina Czerwińska
mgr Dorota Sitnicka