pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

25. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii plastycznej: 3

Na Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie chirurgii plastycznej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 2