pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

6. Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie reumatologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 9
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie reumatologii: 12

W Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie reumatologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 12

W Poradnii Przyklinicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii można realizować staże kieunkowe:
- w zakresie reumatologii w ramach specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w zakresie reumatologii w poradnii reumatologicznej w ramach specjalizacji z reumatologii - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
- w zakresie reumatologii w ramach specjalizacji w dziedzinie reumatologii oraz w zakresie reumatologii w poradnii reumatologicznej w ramach specjalizacji z reumatologii - liczba miejsc akredytacyjnych: 3