pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

28. Zakład Medycyny Nuklearnej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Zakład Medycyny Nuklearnej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie medycyny nuklearnej: 9

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie medycyny nuklearnej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 5