pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

26. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie medycyny ratunkowej: 15

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie medycyny ratunkowej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 6