pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

21. Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie psychiatrii: 15

W Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie psychiatrii w ramach specjalizacji z psychiatrii, oraz w zakresie psychiatrii: staż kierunkowy z leczenia nerwic w ramach specjalizacji z psychiatrii - liczba miejsc akredytacyjnych: 1