pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

23. Oddział Traumatologii i Ortopedii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Oddział Traumatologii i Ortopedii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu: 30

W Oddziale Traumatologii i Ortopedii można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 30