pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

10. Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie endokrynologii: 8

W Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie endokrynologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 4