pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

22. Klinika Rehabilitacji Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Rehabilitacji posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej: 6
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie rehabilitacjii medycznej: 10

W Klinice Rehabilitacji można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej w ramach specjalizacji z rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej oraz reumatologii, a także staż kliniczny z fizykoterapii - liczba miejsc akredytacyjnych: 4