pre-loader

Jak pracujemy

rezydentura

Jak pracujemy Medycyna Stanów Nagłych

Symulacja medyczna to nowy dział w edukacji medycznej wykorzystujący wirtualnie kreowaną rzeczywistość i zaawansowane technologie teleinformatyczne w celu prowadzenia treningu w maksymalnie zbliżonych do realistycznych warunkach. Według aktualnego stanu wiedzy jest ona - poza praktyką kliniczną - najdoskonalszą metodą edukacji, która umożliwia symulowanie realistycznych metod leczenia bez stwarzania zagrożenia dla prawdziwego pacjenta.

Narzędziami symulacji medycznej są:

  • fantomy,
  • trenażery,
  • zaawansowane symulatory,
  • pacjenci symulowani i standaryzowani.

Szczególne miejsce w symulacji medycznej zajmują symulatory pacjenta (Human Patient Simulator). Są to zaawansowane technologicznie, sterowane komputerowo urządzenia odwzorowujące wygląd ludzkiego ciała, których konstrukcja i oprogramowanie daje możliwość odzwierciedlania fizjologicznych reakcji wywołanych w wyniku podjęcia określonej interwencji medycznej. Takie symulatory pozwalają na wielokrotne wykonywanie procedur stosowanych w medycynie stanów nagłych, takich jak np.:

  • przyrządowe i chirurgiczne zabezpieczanie drożności dróg oddechowych,
  • odbarczanie odmy prężnej,
  • zakładanie drenażu klatki piersiowej,
  • torakotomia,
  • laparotomia,
  • elektroterapia zaburzeń rytmu serca i wiele innych.

Poprawność prowadzonych działań jest nadzorowana i kontrolowana nie tylko przez instruktora, ale również przez skomputeryzowany system, który dokumentuje działania podejmowane przez ćwiczącego i przekazuje mu w czasie rzeczywistym ich fizjologiczne konsekwencje. Wszystkie czynności są wykonywane w warunkach odwzorowujących realistyczne środowisko pracy. Po ich zakończeniu są omawiane w trakcie sesji debriefingowych, co pozwala na przeanalizowanie toku pracy oraz uzmysłowienie osobom ćwiczącym popełnionych błędów, ich skorygowanie w trakcie kolejnych scenariuszy.

W naszych szkoleniach stawiamy na stronę praktyczną i tam gdzie jest to możliwe stosujemy elementy symulacji medycznej.