pre-loader

I edycja (2016-2017)

rezydentura

I edycja (2016-2017) Studia podyplomowe MON

W październiku 2016 roku Departament Wojskowej Służby Zdrowia uruchomił studia podyplomowe „Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej”, których realizatorem jest Wojskowy Instytut Medyczny.

Studia ukończyło 17 absolwentów. Słuchaczami były osoby bezpośrednio związane z wojskową służbą zdrowia.

W uroczystości wręczenia świadectw wziął udział dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, Dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak oraz zaproszeni wykładowcy.
Słuchacze I edycji bardzo wysoko oceniali dobór tematyki studiów, jakość zajęć i profesjonalizm wykładowców.