pre-loader

V edycja (2020/2021)

rezydentura

V edycja (2020/2021) Studia podyplomowe MON

V edycja studiów odbyła się w roku akademickim 2020/2021. Była to edycja wyjątkowa. Pierwszy raz wszystkie wykłady i ćwiczenia prowadzone były w formie zdalnej, poprzez platformę Zoom. Jedynie zajęcia praktyczne słuchacze odbyli stacjonarnie w 1. WSzKzP w Lublinie. Sytuacja epidemiologiczna pozwoliła także na zorganizowanie uroczystego zakończenia studiów w formie stacjonarnej.

Studia ukończyło 29 absolwentów. W uroczystości wzięli udział Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk Mariusz Świderski, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, zaproszeni wykładowcy oraz absolwenci.
Absolwenci to pracownicy m.in.: 5 WSzKzP Kraków, WOMP Gdynia, 10 WSzKzP Bydgoszcz, WIM, 1 Baza Lotnictwa Transportowego, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, WOMP Kraków, 1 WSzKzP Lublin, 1 WSP w Bydgoszczy, 2 WSP we Wrocławiu, 49 Baza Lotnictwa Taktycznego, DWSZdr, Jednostka Wojskowa GROM.