pre-loader

IV edycja (2019/2020)

rezydentura

IV edycja (2019/2020) Studia podyplomowe MON

IV edycja studiów podyplomowych odbyła się w roku akademickim 2019/2020. W trakcie trwania studiów mieliśmy wyjątkową sytuację, ponieważ w marcu 2020 r. wybuchła pandemia Covid-19. Musieliśmy przenieść całość prowadzonych zajęć do Internetu. Zajęcia odbywały się poprzez stronę ClickMeeting. Pomimo wprowadzenia nowej, dla obu stron, formy zajęć słuchacze byli bardzo zadowoleni i zaskoczeni świetną organizacją i wysoką jakością zajęć on-line.

Studia ukończyło 29 absolwentów. W uroczystości uczestniczyli Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk Mariusz Świderski, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, zaproszeni wykładowcy oraz absolwenci.