pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

30. Zakład Radiologii Lekarskiej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Zakład Radiologii Lekarskiej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej: 20

W Zakładzie Radiologii Lekarskiej można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 4