pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

17. Klinika Okulistyki Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Okulistyki posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie okulistyki: 30

W Klinice Okulistyki można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie okulistyki w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
-staż kierunkowy w poradni ogólnej o profilu jaskrowym w ramach specjalizacji z okulistyki - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
-staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej w ramach specjalizacji z okulistyki - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
-staż kierunkowy w poradni ogólnej o profilu siatkówkowym w ramach specjalizacji z okulistyki - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
- Staż kierunkowy w pracowni laserowej w ramach specjalizacji z okulistyki - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
- Staż kierunkowy w pracowni angiograficznej w ramach specjalizacji z okulistyki - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
- Staż kierunkowy w poradniach specjalistycznych w ramach specjalizacji z okulistyki - liczba miejsc akredytacyjnych: 3