pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

24. Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie urologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie urologii: 9

W Klinice Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie urologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 6