pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej: 15
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii onkologicznej: 8

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie chirurgii ogólnej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 2
- w zakresie chirurgii ogólnej: staż kierunkowy w zakresie chirurgii endokrynologicznej w ramach specjalizacji z endokrynologii - liczba miejsc akredytacyjnych: 2
- w zakresie chirurgii ogólnej: staż kierunkowy w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej w ramach specjalizacji z chirurgii ogólnej - liczba miejsc akredytacyjnych: 5
- w zakresie chirurgii onkologicznej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 5