pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

20. Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie nefrologii dziecięcej oraz w dziedzinie pediatrii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie nefrologii dziecięcej: 2
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie pediatrii: 18

W Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie alergologii: staż kierunkowy w zakresie pulmonologii i alergologii dzieci dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii w systemie modułowym - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
- w zakresie nefrologii w ramach specjalizacji z pediatrii - liczba miejsc akredytacyjnych: 3
- w zakresie nefrologii dziecięcej w ramach specjalizacji z pediatrii - liczba miejsc akredytacyjnych: 4
- w zakresie pediatrii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 7
- w zakresie pediatrii (POZ Pediatryczny): staż kierunkowy w poradni POZ sprawującej opiekę nad dziećmi dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii - liczba miejsc akredytacyjnych: 1