pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

18. Klinika Onkologii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Onkologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie onkologii klinicznej: 20

W Klinice Onkologii można również realizować staż kieunkowy:
- w zakresie onkologii klinicznej w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 15