pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

4. Klinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie chorób zakaźnych.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie alergologii: 7
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 6
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób zakaźnych: 5

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie alergologii w ramach specjalizacji z otorynolaryngologii oraz dermatologii i wenerologii - liczba miejsc akredytacyjnych: 4
- w zakresie alergologii w ramach specjalizacji z alergologii oraz w zakresie alergologii: staż w poradni alergologicznej w ramach specjalizacji z alergologii - liczba miejsc akredytacyjnych: 4
- w zakresie chorób zakaźnych w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 2