pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

7. Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie nefrologii.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 18
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie nefrologii: 12

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii można również realizować staże kieunkowe:
- w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 10
- w zakresie nefrologii w ramach innych specjalności - liczba miejsc akredytacyjnych: 5